Domů  |  Blog  | Koupili jste v roce 2020 nemovitost? Na podání daňového přiznání z nemovitosti je čas jen do konce měsíce

06.01.2021

Vlastníkům nemovitosti přikazuje zákon hradit daň ze svých nemovitých věcí. Jedná se o bytové jednotkystavby a pozemky evidované v katastru nemovitostí. Termín úhrady je stanoven na konec května. Pokud tedy byla nabyta nemovitost v roce 2020 vzniká povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna 2021 a uhradit vyměřenou daň nejpozději 31. května stejného roku.

Může se to však týkat i majitelů, kteří vlastní nemovitost již delší dobu, ale měnili v loňském roce skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně. Tím se myslí přístavba, změna pole na stavební pozemek a jiné změny, které ovlivňují hodnotu nemovitosti.

Pokud se majitele nemovitosti přiznání týká, měl by jej včas podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, zaslat poštounebo elektronicky. Majitelé aktivní datové schránky jsou povinni zaslat přiznání elektronicky. V případě odeslání poštou se vždy uznává datum podání na poště.

Pokuta za nepodání daňového přiznání
Finanční úřad zpravidla pár dní zpoždění odpouští bez pokuty. Pokud je zpoždění delší než 5 dní, tak pravděpodobně majitel zaplatí penále. Úroky z prodlení pak dosahují 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení a dosáhne maximálně pěti procent daně. Vždy hodně záleží na finančním úřadě, jak vyhodnotí situaci.

Daňové přiznání se týká každý rok mnoha lidí, proto je dobré nenechávat vše na poslední chvíli. Poslední dny se navíc mohou tvořit na finančních úřadech fronty. Stejně tak je dobré počítat s případnou mezenou pracovní dobou jednotlivých úřadů. Před osobní návštěvou si raději ověřte hodiny pro veřejnost.

 

zdroj:realitymorava.cz